Elektro Acupunctuur

Wil je worden doorgemeten voor het opsporen van blokkades? Voor het doormeten maak ik gebruik van de Vegatest Expert Plus van Wegamed.

Hiermee word je met behulp van frequenties doorgemeten om zo de oorzaak van de klachten op te sporen. Wanneer het frequentiepatroon van het lichaam is verstoord (blokkades) kan dit mogelijk met de juiste middelen hersteld worden. Er wordt daarbij uitgegaan van het herstellend vermogen van het lichaam zelf. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om met de gevonden blokkades naar je arts of specialist te gaan.

Hieronder volgt een specifieke uitleg van de frequentietherapie.

Hoewel binnen de geneeskunde het concept van bio-energie vrijwel onbekend is, werd het bestaan van organische elektromagnetische processen de afgelopen decennia met wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Elektromagnetisme blijkt een basaal fysiologisch regulatiesysteem te vormen. Het gaat om signalen die fysiologische processen reguleren en een communicatiesysteem binnen het organisme vormen.

Ons lichaam is opgebouwd uit cellen, cellen uit moleculen en moleculen uit atomen en atomen weer uit geladen of neutrale elementaire deeltjes.

Draaiende elektronen rond de kern leveren een magnetisch veld op. Gezonde organen en weefsels hebben een specifiek magnetisch of energetisch veld. Een afwijking in een magnetisch veld is een indicatie voor een verminderd functioneren of een ziekte.

Ziekteverwekkers hebben ook een specifiek, meetbaar, energetisch veld. Door de juiste frequentiepatronen toe te voegen, kan het magnetisch veld bijgestuurd worden. Ook kunnen frequenties toegevoegd worden om organen of systemen van het lichaam te versterken of te ondersteunen. 

Door moderne technieken is het mogelijk geworden om de ruimtelijke structuur van een molecuul oftewel de informatie omtrent zijn eigen magnetisch veld, ook wel aangeduid met de frequentie of energie vast te zetten in een digitaal beeld. Men krijgt dan een werkzame informatie zonder materieel substraat of via meetapparatuur door te meten.

Op die manier is het mogelijk het effect van een bepaalde stof op iets of iemand over te brengen, net als bij hoge potenties homeopathische medicatie.

 De middelen bevatten bio-energetische informatie, specifiek gericht op de ziekteveroorzaker. De middelen hebben elk hun eigen werking op de desbetreffende micro-organismen.
(Bron: DNH Research)