Inenten

Er wordt me vaak gevraagd hoe ik over inenten denk.

Wat ik het meest belangrijk vind, is dat mensen zich goed inlezen en oriënteren, opdat er een goede onderbouwing van hun standpunt uit voortkomt.

De mensen attendeer ik op twee sites en op googelen naar meer sites met info over inenten.

https://www.rivm.nl/
https://www.nvkp.nl/

Vaccins kunnen bijwerkingen hebben. Dit komt door de hulpstoffen die gebruikt worden om het vaccin houdbaar te maken.
In mijn praktijk schrijf ik regelmatig een ‘ontstoringskuur’ voor bij kinderen en dan zie je aandoeningen verdwijnen of verminderen. Denk dan aan chronische oorontstekingen, constante verkoudheid, eczeem, druk gedrag of juist in zichzelf gekeerd zijn, of kinderen die teveel prikkels krijgen en deze niet goed kunnen verwerken.
De vaccins worden door de ontstoring niet onwerkzaam, maar de vervelende bijwerkingen worden weggehaald of verminderd.